Οι διαπραγματευτικοί χειρισμοί που προτείνονται μέχρι σήμερα προδιαγράφουν συγκεκριμένες συμπεριφορές, ανεξάρτητα από το διαπραγματευτικό πρόβλημα.

Οι επαγγελματίες ξέρουν πολύ καλά, ότι η κάθε διαπραγμάτευση έχει τις δικές της απαιτήσεις και απαιτεί διαφοροποιημένους χειρισμούς, βάσει των δεδομένων του προβλήματος.

Την άποψη αυτή ακριβώς εκφράζει το πρόγραμμά μας:   Tailor Made Negotiations (TMN)

Παρουσίαση OnLine σεμιναρίου διαπραγματεύσεων

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Με το πρόγραμμα Tailor Made Negotiations καλύπτεται όλο το φάσμα της διαπραγματευτικής δραστηριότητας, δηλαδή σύμφωνα με την πορεία του διαπραγματευτικού επεισοδίου:

01.

Όραμα

02.

Μοντελοποίηση

03.

Στρατηγική

04.

Τακτικές

05.

Πρακτικές

06.

Self Awareness

07.

Confidence

08.

Life Skills